Hamnen

 

Foto: turistnorrkoping

Klicka på bilden för att komma till hamnens hemsida

Norrköpings hamn

Norrköping har med sitt geografiska läge en lång tradition som viktig hamnstad. Med detta som grund görs kontinuerliga satsningar på att ytterligare stärka Norrköpings ställning som en viktig kugge i ett hållbart svenskt transportsystem.

Historik

Med bergsbrukets blomstring kring sekelskiftet 1600 blir Norrköping landets främsta industristad, och dess hamn riktigt betydelsefull. Industrialismen under 1800-talet innebar ett nytt uppsving i hamnens historia, nu med hantering av papper och textil som viktiga inslag.

Foto: turistnorrkoping

Hamnbilden förändras när segelfartygen kring sekelskiftet 1900 ersätts med ångfartyg och senare med motordrivna fartyg. För de allt större fartyg som trafikerar hamnen blir den långa, krokiga inseglingsleden runt Lindöhalvön mer och mer besvärlig att ta sig igenom. Sommaren 1962 förpassas den till historien när kanalen genom Lindö är färdig att tas i bruk.

Foto: turistnorrkoping

De följande årtiondena fortsätter hamnen att växa utanför Lindökanalen vid Braviken, Djurön och Händelö. Den oljehamnanläggning som anlagts på utsidan av Händelö redan i början av 60-talet byggs ut med en torrlastdel för att även kunna ta emot större trafik av annat slag, och 1983 invigs Pampusterminalen.

1900-talet avslutas med ett digert investeringsprogram, och därmed inleds en ny stor expansionsvåg för verksamheten i Norrköpings hamn.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB

En gång ett traditionellt hamn- och stuveribolag, idag ett modernt logistik- och industriföretag – Norrköpings Hamn och Stuveri är ett affärsdrivande bolag med fokus på helheten i transportkedjan, och med ett engagemang att utveckla logistikkoncept med koppling till Norrköpings hamn, hjärtat i regionens logistikcentrum.

Vår uppgift är att bereda väg för en i alla avseende hållbar transportkedja. Det gör vi genom att skapa goda förutsättningar för att det gods som flyter och rullar in här så friktionsfritt som möjligt sätts i rörelse igen, och genom att verka för kontinuerliga förbättringar i den anslutande infrastrukturen. Vi har i det här avseendet förmånen att arbeta utifrån naturligt mycket goda förutsättningar.

Foto: turistnorrkoping

Förändringsarbete – en tradition

I nära samverkan med våra kunder och övriga näringslivet arbetar vi inom Norrköpings Hamn och Stuveri ständigt med att anpassa verksamheten till tidens krav. Vi var exempelvis tidigt ute när det gällde att införa en integrerad kommunikation med våra containerkunder via EDI-system.

Utbyggnaden av Pampusterminalen, och omorganisationen i och med denna, är ytterligare en strukturrationalisering som är genomförd. Dessa förändringar har gjort Norrköpings hamn till en av landets och Östersjöns modernaste, och som har mottagits mycket väl av marknaden.

För mer info, besök gärna Norrköpings Hamn via deras informativa websida längst upp på den här sidan.

EN

Hem