1400-tal

Under 1400-talet bodde folk i Norrköping främst i området runt det nuvarande Gamla torget och de två kyrkorna. Befolkningen ökade sakta och de bebyggda delarna av stadsområdet förtätades.

Bild: Wikipedia, mode på 1400-talet

En viss expansion skedde även norr om strömmen. I det område som senare kom att kallas Nordan kvarteret, d v s området väster om den nuvarande Järnbron.

Foto: turistnorrkoping, Hörsalen

I början av 1400-talet omnämns för första gången S:t Johannes kyrka, landskyrkan (nuvarande Hörsalen). Denna kyrka anses vara äldre än stadskyrkan, S:t Olai. Båda kyrkorna tillhör sannolikt medeltidens första hälft. S:t Johannes kan ha uppförts redan under 1100-talet. Förutom dessa kyrkor fanns ett kapell med begravningsplats på norra sidan av strömmen. Kapellet var tillägnat Sankta Gertrud, de sjöfarandes skyddshelgon.

Bild: Wikipedia, S:t Gertrud

De viktigaste näringarna var fortfarande boskapsskötsel och spannmålsodling, samt fiske och kvarnrörelse. Handeln blev dock allt viktigare. På 1440-talet fick stadens borgare rätt att hålla torgdag en gång i veckan, samt en årlig marknad den 25:e januari. Söderköping dominerade dock fortfarande utrikeshandeln. Antalet hantverkare i staden ökade troligen betydligt under detta århundrade, även om skriftliga dokument om den yrkesgruppen inte är särskilt många.

De som styrde Norrköping intresserade sig i första hand för laxfisket och kvarnnäringen. Ett flertal av fiskelägena och kvarnarna ägdes helt eller delvis av kyrkan. De övriga kontrollerades av kronan och mäktiga stormän samt av stadens rikaste borgare. Vanliga människor fick troligen inte fiska lax i strömmen, mer än möjligen till husbehov.

Foto: turistnorrkoping

Kronans intressen bevakades under 1400-talet från Ringstadholm, som var centrum i ett fögderi, som omfattade häradena runt Norrköping. Ringstadholm var en borg, som låg på en holme i Motala ström ca 3 km uppströms Norrköping. Borgen uppfördes troligen i början av 1300-talet och tillhörde under detta århundrade flera kända stormän, bland annat Bo Jonsson Grip. Vid början av 1400-talet övergick borgen i kronans ägo. År 1470 raserades anläggningen och därmed upphörde Ringstadholms fögderi.

  • 1404 – Unionsdrottningen Margareta håller herredag i Norrköping.
  • 1412 – Ringstadholms borgfögderi tillkommer.
  • 1417 – S:t Johannes kyrka omtalas för första gången. Stadens borgare och råd förbinder sig att underhålla det själakapell som de uppfört i S:t Olai kyrka.
  • 1434 – Engelbrekt Engelsbrektsson belägrar och intar Ringstadholm.

Bild: Wikipedia, Engelbrekt

  • 1440 – Kung Karl Knutsson stadfäster kung Albrekts privilegiebrev och ger Norrköpings borgare rätt till att hålla en torgdag på onsdagar.
  • 1442 – Kung Kristofer av Bayern bekräftar stadens privilegier och ger Norrköping rätt till en årligen återkommande marknadsdag den 25:e januari.
  • 1469 – Ringstadholm belägras.
  • 1470 – Ringstadholm kapitulerar, borgen raseras och fögderiet upphör.
  • 1478 – En galge i Norrköping nämns för första gången.
  • 1480-90 – Tvister mellan stadens borgare och befolkningen i de omgivande socknarna angående nyttjanderätten till häradsallmänningarna, ett flertal dombrev utfärdas.

Källor: Faktablad till Norrköping under 600 år, 7 april-14 oktober 1984, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpingsrummet, Norrköpings stadsbibliotek 

AP/LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s