1900-tal

Norrköping var vid 1900-talets början landets fjärde stad, med 41 000 invånare. Textilindustrin dominerade näringslivet i staden fram till 1950-talet.

Foto: turistnorrkoping

Därefter skedde en tillbakagång med flera fabriksnedläggningar. En betydande orsak till textilkrisen var konkurrensen från utlandet. Den sista stora nedläggningen ägde rum 1970, då YFA lades ner och ca 900 personer friställdes. Från 1950-talet blev andra industrigrenar ledande, t ex massa- och papperstillverkning, grafisk, petrokemisk, elektronisk och verkstadsmekanisk produktion.

     

Bilder från Google bilder med exempel på modeväxlingar under 1900-talet

Under 1970-talet ändrades strukturen i Norrköpings näringsliv. Den tidigare industriella dominansen övertogs allt mer av den offentliga sektorn. Utlokaliseringen av fem statliga verk till Norrköping var med och bidrog till detta. De nya arbetsplatserna placerades inte längre i innerstaden. Under de tre senaste decennierna ändrades stadsbilden och många äldre hus revs i centrum, för att ge plats åt stora varuhuskomplex och nya bostäder.

Foto: turistnorrkoping, ur I våra kvarter, Norrköping på 50-talet, Bertil Reuterstrand

Genom inkorporeringar av grannsocknar och grannkommuner ökade Norrköpings areal och befolkning kraftigt fram till början av 70-talet, då de sista stora kommunsammanslagningarna ägde rum. Norrköping har ca 130 000 invånare (2010).

Under hela 1900-talet har kommunikationerna förändrats och utvecklats efter det moderna samhällets krav på snabbhet och effektivitet. Mest påtaglig har bilismens ökning och dominans blivit. Stora trafikleder dras genom tättbebyggda stadsdelar.

I början av seklet fanns många sociala olägenheter, så som trångboddhet, usla sanitära förhållanden och fattigdom. Arbetsvillkoren var dåliga, med långa arbetstider och ohälsosamma arbetsmiljöer. Arbetarrörelsen hade i början svårt att få gehör för sina idéer, men växte sig sakta starkare. När arbetstiderna blev kortare ökade behovet av fritidssysselsättningar.

Foto: turistnorrkoping, Östgötateatern

En stor och bred idrottsrörelse växte fram, där framför allt fotbollen länge stod i centrum. Kulturutbudet från t ex teater, bibliotek, muséer och konserthus har under hela 1900-talet ökat.

Foto: turistnorrkoping, Panorama över Norrköping 1906, Anton Marcko

Källor: Faktablad till Norrköping under 600 år, 7 april-14 oktober 1984, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpingsrummet, Norrköpings stadsbibliotek

Foto: turistnorrkoping, Norrköping på 2000-talet, Stadsbyggnadskontoret

A.P/LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s