Del 1, Gamla Torget, Norrköpings äldsta torg

Foto: turistnorrkoping, Louis De Geer, staty av Carl Milles

Vad är det som främst kännetecknar ett torg, eller en öppen plats i en stad? Frågan kan besvaras på många olika sätt. En del människor anger, som mest karakteristiskt för ett torg, vilken verksamhet som bedrivs, vanligen handel av något slag, medan andra personer endast har fäst sig vid prydnader, som en fin staty eller en plaskande fontän. I allmänhet är det väl i alla fall så, att ett torg bäst karakteriseras av dess utformning av marken och den omgivande bebyggelsen.

Gamla Torget i Norrköping har av lärda personer betecknats som en verkligt unik torgbildning. De flesta torgen i Sveriges städer består av en kvadratisk eller rektangulär form. Gamla Torget är däremot ganska svårt att ange geometriskt. Troligen beror dess egendomliga vinkelkontur på att den nordöstra delen, den som ligger utmed Gamla Rådstugugatan, förr utgjorde kvartersmark, som efter någon brand inte bebyggdes, utan i stället sammanfördes med den äldre, sydligare delen av torget.

Foto: turistnorrkoping, Gamla Torget omkr. år 1900, ur Gamla Norrköpingsgårdar, Anders Törnvall

Det finns nog ingen tvekan om att detta ”Gambla Torg”, som det kallades förr, är stadens äldsta torgbildning. Man kan med säkerhet anta att den urgamla marknadsplats, som det medeltida Norrköping växte fram omkring, legat där Gamla Torget nu finns. Byggnaderna runt torget är visserligen inte särskilt gamla, men platsens miljö har ändå en enhetligt åldrig prägel, en miljö som inte har berörts alltför hårt av stadens fortskridande omdaning.

Foto: turistnorrkoping, Vy vid Gamla Torget

Torget har varit ett ömtåligt ämne för stadsmyndigheterna, det vittnar bland annat en mycket livlig debatt i början av 1950-talet om. Debatten handlade om att, ur trafikhänsyn, modernisera torgets stenbeläggning. Opinionsyttringarna får väl anses ha gett ett visst resultat. När man ställde i ordning Gamla Torget 1955, lämnades nämligen de avspärrande järnkedjorna och kullerstensbeläggningen närmast framför det så kallade Eschelsonska huset orörda.

Det var många av norrköpingsborna som hade en livlig förhoppning att intresset för den säregna torgbildningen skulle bevaras och bestå även i framtiden.

Foto: turistnorrkoping, Gamla Torget år 1920, ur Gamla Norrköpingsgårdar, Anders Törnvall

Den gamla torgplatsen erbjuder mycket av stadshistoriskt intresse, men vi kortar här ner historien en aning. Vi kan i alla fall nämna att borgarna i Norrköping genom två kungabrev på 1440-talet fick bekräftelse på sin rätt till en årlig marknad på ”Sanct Pauls dag Conversionis”, den 25 januari, och tillförsäkrades att få ha ”Tårgedag om Odensdagen i hwarju wecka”. Att dessa privilegium avsåg Gamla Torget, kan man vara säker på.

Foto: turistnorrkoping, De Geer-hallen vid Gamla Torget

Detta var stadens enda torg, ända in på Gustaf Vasas tid, vilket framgår av ett köpebrev från 17 augusti 1550. I brevet talas om ”Torgitt wästan för Sancte Hans (Johannes) kyrckegårdh”. Eftersom det står ”torget” i brevet, utan närmare bestämning, kan man förutsätta, att inget annat torg fanns i staden vid den här tiden.

På 1600-talet, säkert även långt tidigare, låg rådstugan vid torget, där utövade stadens borgmästare och råd sin administrativa verksamhet. I gårdarna runt omkring fanns det hantverkare och handelsmän, och stadens allmoge saluförde sina varor på torget. Man höll sammankomster och mönstringar och kroppsstraff utfördes på platsen.

Foto: turistnorrkoping, Vy från Gamla Torget mot De Geer-hallen

Hur gammal är då torgets bebyggelse? Så mycket är givet, att för dateringen av husen söder och öster om torget sätter den så kallade södra stadsbranden, år 1822, en gräns bakåt i tiden. Kvarteren Paraden och Gripen eldhärjades nämligen då. Av bebyggelsens struktur, kan man sluta sig till att husen i stort sett tillkommit under 1800-talet.

Den här artikeln är publicerad med reservation för eventuella felaktigheter och feltolkningar.

Källa: Den här artikeln är ett fritt utdrag ur Gamla Norrköpingsgårdar, Anders Törnvall, tryckt 1968

Ldm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s