Distriktstullkammaren

Tulluppbörden har allt sedan medeltiden spelat en viktigt roll i samhället. Det var Söderköping som dominerade som handelsplats för utrikeshandel i Östergötland.

Foto: turistnorrkoping

Inloppsstationen var fästningen Stegeborg, men redan på 1500-talet avtog Söderköpings betydelse till förmån för Norrköping.

Bild: Wikipedia, Gustav Vasa

I räkenskapshandlingar och andra urkunder från Gustav Vasas tid omnämns, från 1540, tullskrivare i Norrköping.

1636 skedde det en stor förändring och omorganisation av tullen. Då föddes det nya tullverket, som firade sitt 350-årsjubileum 1986.

Barösund på Kättilö blev inloppsstation för Norrköping. Stora sjötullen låg, före det ödesdigra året 1719, nedanför Sylten och därefter, fram till 1916, på norra sidan av dåvarande Hamnbron.

I augusti 1916 flyttade tullkammaren till ett nytt hus som låg på den södra kajen. På den tiden var byggnaden stadens längsta med sina 145 meter.

1969 flyttade man igen, den här gången in mot staden, till södra fästet av Hamnbron.

Norr tull och Söder tull härrör från den tid då vi hade landtullen, eller lilla tullen, tullarna avskaffades 1810. Bevakningen vid tullbommarna fanns dock kvar i Norrköping till 1833.

Landtullen beskattade endast inhemska produkter som infördes i staden. Den så kallade Packhusstriden 1752 får väl betraktas som den mest dramatiska händelsen i Norrköpingstullens historia.

Foto: turistnorrkoping, Stadsbiblioteket Norrköpingsrummet

En skeppslast med varor avsedda för ett antal stadsbor konfiskerades av tullen och placerades bakom lås i stadens packhus. En natt angreps packhuset av ett par hundra personer och det uppstod vild batalj med skottlossning. Det mesta av godset försvann med angriparna. Efter hand greps ett antal personer, men läget blev så spänt att 300 livgrenadjärer beordrades till staden. Norrköping var en belägrad stad under ett helt år.

Man dömde till sist ett åttiotal personer ur olika samhällsklasser som skyldiga. Fem av dessa dömdes till döden, men fick sitt straff mildrat till livstids fästning. 46 mindre belastade personer dömdes till spöstraff på Tyska torget.

Under andra världskriget, 1939-1945, var hamnen inhägnad och bevakad av militär. Tullens verksamhet var av liten omfattning, många tulltjänstemän var också inkallade.

Efter kriget tog utrikeshandeln ny fart och fartygstrafiken blev livlig. Man startade linjetrafik på engelska, västtyska och holländska hamnar.

Foto: turistnorrkoping, Stadsbiblioteket Norrköpingsrummet

Flygtrafiken ökade på Kungsängen, stadens flygplats, som utvecklades och krävde tullbevakning.

Import av varor till textilindustrin dominerade, liksom varor till pappersindustrin. Kol- och koksbåtar låg alltid vid norra kajen, de följdes efterhand av oljelastade båtar. Efterhand tog bil och järnväg över transporterna från fartygen.

När YFA lade ner sin verksamhet 1970 uppstod det en markant förändring av varuinflödet från utlandet. Den som dominerade importen var NEFA, numera Whirlpool, med sina elektriska komponenter, samt de stora lagercentralerna, till exempel Bosch och AEG.

1959 brann tullkammarens östra hall ner till grunden och varor för miljontals kronor gick förlorade.

Byggnaden som inrymde Tullkammaren blev i allt sämre skick och efter långdragna diskussioner och överläggningar med Norrköpings kommun, som ägde fastigheten, beslutades om flyttning till kvarteret Lübeck.

Foto: turistnorrkoping, F d Tullhuset i kvarteret Lübeck

1974 infördes den så kallade nya tullproceduren, som innebar stora förändringar. Vården och ansvaret för oförtullat gods flyttades från tullverket till näringslivet. Importörerna blev tvungna att själva räkna ut sina tullar och införselavgifter på en tulldeklaration som sedan granskades och fastställdes av tullpersonal.

Källor: Texten i den här artikeln är ett fritt utdrag ur I Louis De Geers fotspår, Arne Malmberg, originalförfattare Gunnar Henriksson, Wikipedia

LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s