SMHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Vädret, det är nog det vanligaste samtalsämnet mellan människor,  det beror kanske på att det berör och angår alla, på något sätt.

Det påverkar till exempel en hel rad näringar och företag i deras dagliga arbete. Det påverkar hur människors ledighet ser ut och kanske även människors humör! Det är därför SMHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, spelar en så central roll i samhället.

SMHI är ett institut med mer än hundraåriga anor. Det grundades 1919, men har anor från 1873. Man arbetar aktivt för att förbättra sin prognosverksamhet, samtidigt som man anpassar sig till samhällets förändrade krav i form av till exempel miljöövervakning och specialprognoser inom skilda områden.

Foto: turistnorrkoping, Solnedgång efter regn

Institutet utlokaliserades, från Stockholm till Norrköping, 1975. Det var organiserat på fyra avdelningar: en meteorologisk, en hydrologisk/oceanografisk, en teknisk och en administrativ avdelning.

Totalt i Sverige har man idag runt 650 anställda, (källa SMHI:s hemsida från 28 mars 2011). Det fanns också fyra regionala enheter lokaliserade till flygplatserna Malmö/Sturup, Göteborg/Landvetter, Sundsvall/Härnösand och Stockholm/Arlanda.

Foto: turistnorrkoping, Sol och moln

SMHI hade över 1000 observationsstationer av skilda slag runt om i Sverige. Där utfördes observationer för SMHI:s räkning.

Institutet har en stor mängd kunder, både statliga och kommunala som privata. Några av dessa är Luftfartsverket, Sveriges Radio, Sjöfartsverket och jordbruket.

Informationen om väder har, som sagt, många kunder som är beroende av prognoser för sitt dagliga arbete.

Klimatinformationen kan vidare utnyttjas för dimensionering eller planering av exempelvis bostadsområden, lokalisering av förorenade industrier eller för stadsplanering när det gäller biltrafik.

Man har ett varningssystem, indelat i klasser mellan 1-5, för hårt väder, halt väglag och brandfara, etc. Det ingår också i den meteorologiska avdelningens verksamhet att delta i beredskap mot radioaktiva utsläpp.

Foto: turistnorrkoping, Solnedgång lyser upp moln

Den hydrologiska och oceanografiska avdelningen ansvarar för kartläggningen av våra vattentillgångar. Sverige är ett land som är rikt på vatten, vattendragen, sjöarna och inte minst kustvattnet är värdefulla resurser.

SMHI har avancerade anläggningar som bland annat används för beräkning av väder- och vattenprognoser.

Satellitbilder används i ökad utsträckning för att följa vad som sker i atmosfären, på markytan och i havens ytskikt.

Verksamheten på SMHI är mycket beroende av ett internationellt samarbete. Den meteorologiska tjänstens verksamhet är nära samordnad med motsvarande internationell verksamhet och den administreras av den meteorologiska världsorganisationen WMO. WMO är ett FN-organ och har sitt säte i Schweitz, närmare bestämt i Genéve.

Foto: turistnorrkoping, Solnedgång under molnen

Sverige deltar också, genom SMHI, i ett europeiskt rymdsamarbete genom EUMETSAT, Europeiska organisationen för användning av meteorologiska satelliter.

Källor: Texten i den här artikeln är ett fritt utdrag ur I Louis De Geers fotspår, Arne Malmberg, originalförfattare Gunnar Henriksson, Wikipedia, SMHI:S hemsida

Ldm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s