Staden växer mot 50-tal

Koloniområden

Under första världskriget växte Norrköping kraftigt genom sammanslagning av två grannsocknar, Östra Eneby 1916 och S:t Johannes 1918. Redan tidigt hade staden börjat köpa in stora jordegendomar som skulle bli till glädje i framtiden, men nu gällde det att administrativt ta ansvaret och planera för ca 12 000 nya stadsbor. Konjunkturerna var tämligen goda för industrin, men staden led av stor brist på bostäder.

Av de fem krigsåren blev 1917 det mest påfrestande. Knappheten på livsmedel tilltog och framkallade våldsamma hungerdemonstrationer. Det rådde brist på bröd och mjölk. Fläsk gick inte att få tag på och potatisen var strängt ransonerad. Följden blev att skaror av desperata kvinnor plundrade flera av stadens livsmedelsbutiker och försåg sig med vad som fanns.

Redan samma år fick kolonilotterna som staden avstyckat strykande åtgång. 7 600 odlare anmälde sig. Nya markområden togs i anspråk och snart hade Norrköping den största arealen i Sverige för koloniträdgårdar.

1918 som även det blev ett svårt år skördades, enligt uppgift, 3 miljoner kilo potatis av stadens koloniodlare!

Tågolyckan vid Getå

Bild: Wikipedia

Den stora tågolyckan vid Getå inträffade den 1 oktober 1918. Den stenlagda banvallen hade underminerats av långvarigt regnande och vid Bråviksstrands hållplats nära Getå rasade vallen under ett framrusande tåg. Flera fullsatta personvagnar vräktes ner i vattnet.

Bild: Wikipedia

Räddningsarbetet blev mycket besvärligt i kvällsmörkret. 41 personer omkom och järnvägsolyckan var den svåraste i landet.

Mot 20-talet

Foto: turistnorrkoping, Röda stan

Staden gick in i 20-talet med 58 000 invånare. Från den här tiden härrör två av Norrköpings trivsammaste bostadsmiljöer. Röda stan och Oxelbergen, båda egnahemsområden i första hand för arbetare och det senare planerat efter en internationell tävling. Bostadsbristen var dock ingalunda avhjälpt och blev så svår att nödbostäder i flera år måste ordnas i själva stadshuset. 

Foto: turistnorrkoping, Oxelbergen

Ett stort och angeläget byggnadsföretag blev det nya lasarettet som uppfördes på det som kallades Krogargärdet utanför Södra Promenaden. Det byggdes i stadens regi eftersom Norrköping liksom övriga större städer inte tillhörde landstinget. Lasarettet stod färdigt 1926 och ansågs som en för landsorten storartad sjukhusanläggning.

Foto: turistnorrkoping, Gamla lasarettet

Kommunikationerna utvecklades och alltfler bilar syntes på gatorna. Sjöfarten hade en blomstringstid. 1920 var Norrköping landets tredje redarstad med 63 fartyg i trafik. Åtskilliga var de papperslaster från Holmen, som under Carl Wahrens ledning expanderade kraftigt. 1926 tog Holmen över det stora ylleföretaget YFA som dotterbolag.

Norrköping i krigstid

Krigsmolnen hopade sig över Europa. Planer på ett museum och ett friluftsbad måste skjutas åt sidan. Bostadsbrist och trångboddhet hann man inte göra mycket åt under 30-talet men ny bebyggelse växte fram utanför promenaderna.

Flygplatsen Kungsängen var färdig i mitten av decenniet. Då utformades också den första kaktusgruppen med motiv i Karl Johans park.

Bild: Wikipedia, Kungsängen

Ett par storinternationella företag hade upptäckt stadens goda läge och kommunikationer. Det amerikanska Goodyear startade 1939 en fabrik för däckstillverkning. Den placerades vid Lindövägen, det breda stråket ut mot Bråviken som anlagts så storståtligt och var tänkt att också inrymma en järnväg. Den holländska Philipskoncernen etablerade sig vid Finspångsvägen. Man hade bråttom att komma igång i Sverige innan det hotande kriget bröt ut på kontinenten. Det blev en kapplöpning med Hitler som Philips vann med en hårsmån. Fabriken stod precis klar då tyska trupper ockuperade Holland.

Kriget präglade staden på olika sätt. Det anskaffades luftvärn, hamn och broar sattes under bevakning. Ståthöga blev militärhögkvarter, luftbevakningstorn uppfördes på bergsknallar runt bebyggelsen. Allt fler av stadens unga män försvann till okänd ort för att skydda gränserna. Kriget ryckte närmare när ryssarna angrep Finland och beredskapen skärptes. Skyddsrum, mörkläggning och ransonering började bli vardagliga begrepp.

Den 9 april 1940 invaderade tyska trupper Danmark och Norge. Redan samma dag uppbringade tyskarna i en norsk hamn 3000-tonnaren ”Fagervik” från Norrköping. Sverige sattes omedelbart i larmberedskap. I Norrköping kördes alla tillgängliga lastbilar och andra fordon snabbt ut till Kungsängen för att blockera flygfältet och hindra en eventuell fientlig luftlandsättning.

Krigsåren blev påfrestande, men livet för den civila befolkningen förflöt ändå i stort sett normalt. Hemvärnet sågs då och då öva gatustrid i Norrköpings utkanter.

Bild: Wikipedia

1943 kom Bråvalla flygflottilj till staden, textilindustrin hade ett stort uppsving och ont om arbetskraft. Allt fler kvinnor anställdes. Drags med sin kvalitetstillverkning hade svårt att sälja produkterna. Företaget hann precis fira 300-årsjubileum innan det 1944 blev dotterbolag till Tuppen.

Dystra tider ökar behovet av varierande avkoppling. Man roade sig på krogar och dansställen. Den riktigt stora publiken fick Folkets Park, som på 30- och 40-talen hade en glansperiod. Där gavs bra teater, operetter och revyer.

Fotbollen blev under kriget ett ännu större dragplåster. Stadens topplag var nu IFK Norrköping som började visa stadig mästarklass. Idrotten som helhet spelade för övrigt en stor roll den här tiden.

Foto: Sofia Paunovic M&F Foto http://www.nyaparken.se

Ett museum för konsten

Det blev fred och mycket skulle byggas. Redan 1946 stod stadens verkliga museum invigningsklart. Museet fick sin plats vid Kristinaplatsen och blev ett sobert konstens tempel, fritt liggande och omgivet av skulpturer. Arne Jones rörliga skulptur Spiral åtbörd som står framför fasaden är ett sinnrikt konstverk.

Foto: turistnorrkoping

Symfoniorkestern

Norrköpings symfoniorkester blev berömd över hela landet. Sommarorkestern gav friluftskonserter om kvällarna på gamla Kakhuset vid Norra Promenaden.

Källor: Stad i nöd och lust, Norrköping 600 år 1984, Arne Malmberg, (Texten är ett fritt utdrag ur boken), Wikipedia

LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s