Arthur Nordén

Arthur Nordén föddes den 21 december 1891 i Norrköping av fattiga föräldrar, en snickare och hans tonåriga älskarinna, senare hustru. Familjen tillhörde den nedre hälften av den sociala rangskalan.

Arthur Nordén var en vetenskaplig begåvning av ovanliga mått. Han var en otrolig stilist och en historielärare som trollband sina elever. Han var också en lysande föreläsare, teater- och filmkritiker och samhällsdebattör.

I sin yrkesutbildning, som han aldrig planerade, hamnade han alltid på sidospår som mynnade i återvändsgränder.

Arthur hade aldrig fått råd till högre studier om inte hans begåvning redan i folkskolan fått lärarna att hjälpa honom, genom stipendier. Han tog en lysande studentexamen med toppbetyg i latin, franska, tyska och svenska.

Redan i näst sista årskursen i Norrköpings läroverk, hade han börjat som journalist på Norrköpings Tidningar och ända fram till sin död 1965 medverkade han i denna tidning.

”Gesällprovet” som skribent gjorde han som 18-åring med en mycket bra presentation av August Strindberg, till dennes 60-årsdag. Artikeln kom in ograverad, trots att Arthur Nordén var ett okänt namn för tidningens ägare och redaktör, Erik Sundin.

Bild: Wikipedia, August Strindberg

Arthur satsade på akademiska studier i Uppsala, tack vare stipendier och i ämnen han tyckte särskilt mycket om, franska, tyska och nordiska språk. Ingen rådgivare hjälpte honom att studera med sikte på blivande tjänster. En ämneskombination utan följande behörighet till allmänna läroverk stängde den vägen.

Tidningsskriverierna räckte inte till försörjningen, även om beställningarna från Erik Sundin var många och hans egna uppslag till kulturrepotage flödade. Det egentliga försörjningen under Arthur Nordéns första tid som lärare blev folkhögskolor. Där fanns inga fasta ämneskombinationer och studentkunskaper räckte för de flesta ämnen. Molkom, Hvilan och Lunnevad folkhögskolor gav plocktjänster med upp till sju ämnen, i vilka ingen av de ordinarie lärarna ville undervisa.

Ofta ryckte den unge läraren in som vikarie på Norrköpings Tidningars redaktion. Vid tidningens flytt från Västgötegatan till Hospitalsgatan anförtroddes Arthur därför nyckelposten som redaktionssekreterare. Han klarade uppgiften, men missnöje uppstod då han körde för hårt med den tekniska avdelningens äldre befattningshavare.

Foto: turistnorrkoping, Hospitalsgatan, vy mot Östra promenaden

Arthur Nordéns levnadsbana kom emellertid att ändras radikalt. Han hade skrivit en serie filmhistoriska artiklar som resulterade i ett stipendium av den nybildade Svensk Filmindustri. SF erbjöd honom att följa tillkomsten av en gemensam nordisk filmproduktion av Synnöve Solbakken.

Under inspelningen på Nordkalotten blev Arthur Nordén nära bekant med regissören Mauritz Stiller, som hade nya filmidéer men ingen manusförfattare. Den spirituella, lärde och stilistiskt lättfotade Nordén blev hans man. Tillsammans gjorde de filmerna Erotikon och Johan. Efter det samarbetet låg vägen till Hollywood öppen.

Stiller ville ha Nordén med sig dit, men Arthur och framför allt hans fästmö tackade nej. Eftersom filmkritikerna gav Erotikon ett svalt mottagande tog Stiller chansen att resa till Hollywood, utan Nordén.

För Nordén återstod att återgå till tjänsten på Norrköpings Tidningar, men redaktör Sundin ville inte ta emot honom. Dels hade Arthur under tiden som redaktionssekreterare gjort sig till ovän  med både stadens ledande män och en del av tidningens personal. Dels var tjänsten redan tillsatt av Viggo Loos.

Vid samma tid, 1921, startades en högre folkskola i Norrköping. Där lyckades Arthur Nordén med hjälp av sin vän och trätobroder i historiska spörsmål, Edward Ringborg, få en ämneslärartjänst.

Bild: http://www.foark.umu.se, Edward Ringborg

För att kvalificera sig för en adjunkttjänst vid allmänna läroverk tog han efter ett år tjänstledigt och kompletterade sin examen med litteraturhistoria. 1923 blev han fil mag. När Arthur ville återgå till tjänsten på folkskolan hade den dragits in. Vad skulle han göra? Nordén passade på att låta ytterligare ett av sina stora intressen komma till utlopp – det arkeologiska. Intresset för arkeologi fick han, när han som ung realskoleelev, var hantlangare vid Oscar Almgrens utgrävningar i Borgs socken. Där var en av deltagarna för övrigt arvprinsen Gustav VI Adolf.

Bild: Wikipedia, Gustaf VI Adolf, 1930-tal

Arthur Nordén hade även givit ut en bok på tyska om Östergötlands hällristningar. Därmed försökte han nu gå direkt på en licentiatexamen i arkeologi, men detta godkändes inte av vedebörande examinator. Han måste först förvärva kandidatbetyg samt skaffa erfarenhet av utgrävningar. En antikvarie ställdes till hans förfogande och utgrävningar genomfördes på flera platser i Norrköpingstrakten. Det ställdes allt högre krav på Nordén under deltentamina, på grund av att examinatorn vädrade en konkurrent om en snart ledig proffesur. Kulmen på prövningarna kom efter disputationen pro gradu i Uppsala den 18 maj 1926 på en avhandling om Östergötlands bronsålder. För en lyckad framgång krävdes betyget ”Med beröm godkänd”. Detta utdelades också, men i betygsprotokollet tillfogades orden ”med tvekan”. Därmed var den akademiska banan utesluten.

Foto: turistnorrkoping

För att klara brödfödan tog Nordén ett sjukvikariat vid Strindbergs gamla skola, Jacobs realskola i Stockholm. Där blev han kvar till 1956, då han pensionerades. Hela tiden ökade han på sina erfarenheter från skilda forskningsfält. Förutom i Norrköpings Tidningar skrev han ända till sitt sista levnadsår i en rad dagstidningar, i vetenskapliga tidskrifter och avhandlingar. I mångt och mycket var Erik Sundin hans främste hjälpare och pådrivare.

Källor: Artikel Norrköpings Tidningar 1991-12-27, Fornforskaren Arthur Nordén av Björn Helmfrid, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköpingsrummet.

A.P/LDm

Tillbaka

2 kommentarer till Arthur Nordén

  1. Ping: Ny utställning och planer lyfter hällristningarna (reportage) | KULTURSIDAN.nu

  2. Jan Owe skriver:

    Arthur Nordén gick förstås i pension år 1958 vid 67 års ålder. Jakobs realskola hette från 1926 Vasa realskola.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s