Johannisborg slott

  

Förr                                                               Idag

Johannisborg var fordom ett befäst slott strax vid Norrköping, norr om Motala ström. Den 3 maj 1614 lade Johan, hertig av Östergötland och 700 utkommenderade soldater grunden till Johannisborg, som skulle bli änkesäte för hertigens gemål Maria Elisabet.

Bild: Wikipedia, Hertig Johan

Hertig Johan föddes 1589 av föräldrarna Johan III och Gunilla Bielke, som avled när han var barn. Johans farbror hertig Karl utnämnde honom till hertig över Östergötland, som han fick beskatta. Norrköping gjordes till hans huvudstad, efter eget önskemål.

Bild: Wikipedia, Johan III

Därefter påbörjade han den Nya Staden på Saltängen, startade bygget av slottet Johannisborg år 1613, ritat av holländaren Hans Fleming och lät bygga den första Saltängsbron 1614. En rätlinjig stadsplan för Nya Staden framtogs och de som byggde trevånings stenhus fick tomter gratis och tolv års skattefrihet. Tyvärr blev det bara ett fåtal köpmannahus förutom de Geers Stenhus. På grund av att marken var för sank var en av orsakerna till att residenset Johannisborg aldrig blev färdigbyggt. Däremot blev hertigens fabrik som gjorde rustningar och vapen och som senare blev mässingsbruket bestående.

Bild: Wikipedia, Gunilla Bielke

Hertig Johan avled 1618. Porttorn och delar av vallarna från Johannisborg finns kvar men torntaket är en rekonstruktion från 1934.

Slottet som uppfördes i 3 vån och 6 tornspiror, hann inte bli färdigt före båda makarnas död på Bråborg 1618. Det hemföll då till Kronan. Inte heller befästningarna var färdiga 1618, då dessutom en del av vallen rasat, detta reparerades och arbetena fullföljdes i övrigt, men ännu 1627 behövdes sten till Norrköpings slottsbyggnad, som taktäcktes 1639 och därefter en tid hölls i någorlunda gott skick.

Foto: turistnorrkoping

Arkitekten som ritade det nya slottet Johannisborg var Hans Fleming. Han hade också skapat Norrköpingshus, det gamla slottet i Norrköping som förstördes i en brand 1604. Det nya slottet var en befästning som hindrade fientliga anfall från kusten. Två byggnader byggdes från början som förenades av flyglar. Det hade tre våningar, sex torn omgivna av vallgravar. Slottet såg ut som en femuddig stjärna sett uppifrån. På sydsidan fanns bl a ett porttorn.

I samband med drottning Kristinas nedläggande av Kronan 1654 fick hon till underhållsländer för sin försörjning bland annat Norrköpings stad och slott (Johannisborg), troligtvis besökte hon både staden och slottet vid sin avresa landvägen till kontinenten i Juni 1654.

Bild: Wikipedia, Drottning Kristina

Vid hennes efterträdare Karl X Gustavs död 1660 vet man att hon kom till Sverige för att bevaka sina intressen, och vid samma års riksdag lyckades hon utverka en bekräftelse på sina underhållsländer, dock med den försämringen att hon hädanefter måste avstå från rätten till att tillsätta kyrkliga ämbetsmän. Drottningen hade i sina underhållsländer haft rätten att tillsätta domare och ämbetsmän, även de kyrkliga, samt av underhållsländerna uppbära inkomsterna, även om dessa senare inte blev så stora som hon hade förväntat sig.

Bild: Wikipedia, Karl X Gustav

Efter riksdagen vistades hon någon tid i Norrköping och Johannisborg (det har diskuterats i vilket skick slottet kunde ha befunnit sig i då, men man får väl anta att det var beboeligt), om hon inte vistades här, så bosatte hon sig i Louis de Geers gamla hus på Saltängen, nära slottet och levde hovliv, innan hon återvände till kontinenten våren 1661.

Ett sista Sverigebesök gjorde drottning Kristina 1667 och vi kan väl även här anta att hon på nytt besökte Johannisborg. Vid hennes död 9 april 1689, återgick Johannisborg till Norrköping och övriga underhållsländer till Sveriges Krona.

1719 var Johannisborg så förfallet, att det inte kunde hindra ryssarna att bränna Norrköping.

1720 började sten och tegel tas från slottet för iståndsättandet av de förstörda publika husen i staden. Numera syns föga spår av slottet, men väl av befästningen och porttornet, vilket det senare, sedan det 1806 skadats av blixten, länge utgjorde en vacker ruin. Det har senare upprustats, så idag har porttornet åter tornspira i koppar och eventuella besökare kan ovanför portingången beskåda Johan, hertig av Östergötlands porträtt och en inskription på latin om att det var hertig Johan som lät uppföra byggnadsverket. Som hertig av Finland och Östergötland, samt greve till Åland och Bråborg behövde han ett residens.

Bastionvallarnas femhörning är inte komplett, utan endast tre hörn återstår sammanbundna med tornet. Industribyggnation tillkom på de övriga två som schaktades bort före andra världskriget och i slutet av 1980-talet byggde SJ och Posten en ny postterminal framför Johannisborgs slottstorn, vilken försvårar för nutida betraktare att få ett visuellt samband mellan denna 1600-tals försvarsanläggning och staden den var avsedd att skydda.

Källa: Wikipedia

EN

Upp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s