1500-tal

Norrköping behöll sin medeltida karaktär med fiske, kvarnar och åkerbruk, som de dominerande näringarna, en stor del av 1500-talet. Handel och hantverk bedrevs i liten skala i början av seklet och Söderköping var länge den ledande hamn- och handelsstaden.

Bild: Google bilder, mode på 1500-talet

Vid 1500-talets mitt började dock Norrköping sakta expandera och handeln, samt sjöfarten tog livligare fart. Norrköping var en hamnstad och Gustav Vasa ville koncentrera handeln, främst utrikeshandeln till hamnstäderna.

Bild: Wikipedia, Gustav Vasa

Bergsbruket runt Norrköping expanderade starkt och staden blev utskeppningshamn för järn, speciellt från Finspång. Åkerbruket förbättrades och gjordes effektivare och man kunde börja exportera jordbruksprodukter.

Uppskattningsvis bodde ca 700 personer i staden och bebyggelsen var framför allt koncentrerad till Strand- och Dalskvarteren. Husen var nästan uteslutande byggda i trä. Förvaltning och rättskipning sköttes av borgmästare och råd.

Gustav Vasa lät uppföra en kungsgård i Norrköping. Den skulle fungera som ett mönsterjordbruk och till gården hörde stora jordar, fiskvatten och kvarnar. Reformationen medförde stora förändringar i staden. Den lutherska läran skulle ersätta den katolska, vilket bland annat innebar att kungen blev överhuvud för kyrkan. En stor del av de egendomar och ekonomiska intressen som olika kloster och kyrkor haft i staden övergick till kronan.

Bild: Wikipedia, Johan III

1567 anfölls Norrköping av danskarna vilket slutade med att större delen av staden, söder om Strömmen blev nedbränd. Johan III ville att Norrköping skulle återuppbyggas med raka, breda gator och med rektangulära kvarter. Dessa planer förverkligades dock inte vid detta tillfälle, utan staden byggdes åter upp efter gammalt mönster. I slutet av århundradet lät Johan III bygga ett slott i staden, vilket kom att heta Norrköpingshus.

Bild från http://historiska-personer.nu, Prinsessan Elisabet

Detta låg ungefär där Hedvigs kyrka nu ligger. Byggandet tog åtskilliga år och kom att stimulera den borgerliga näringen på många sätt. Hantverket och sjöfarten ökade, en köpmannaaristokrati växte fram, fisket och kvarnarna byggdes ut. Under några år fungerade slottet som residens för Gustav Vasas dotter, prinsessan Elisabet, och hennes hov.

Norrköping expanderade ganska starkt under sista delen av 1500-talet, men det var inte bara högkonjunkturer som präglade denna tid. Dyra perioder av svåra missväxtår och hungersnöd drabbade staden. Till detta kom det maktpolitiska och religiösa förvecklingar som utspelades i stadens omnejd.

  • 1538 – Gustav Vasa stadfäster alla privilegier som tidigare gällt för Norrköping.
  • 1540 – Kungens män beslagtar silvret i Norrköpings kyrkor.
  • 1550-tal – Kungsgården anläggs.
  • 1567 – Stora delar av staden brinner ner p g a danskarnas härjningar.
  • 1591- Norrköpingshus står färdigt.
  • 1594-1597 – Prinsessan Elisabet håller hov på Norrköpingshus.

Källor: Faktablad till Norrköping under 600 år, 7 april-14 oktober 1984, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpingsrummet, Norrköpings stadsbibliotek

AP/LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s