Henning Christian Trozelli

Henning Christian Trozelli, bruksägare, donator, född 12 juni 1816 på Åkerholm i Lofta socken, Kalmar län, död 16 oktober 1877 i Norrköping. Föräldrar var bruksägaren, borgmästaren och lagmannen, Lars Magnus Trozelli och Brita Lucia Tenger.

Bild: Wikipedia, Karlbergs slott 1690-talet, idag säte för Militärhögskolan

Henning Christian Trozelli blev efter avslutade skolstudier, kadett vid Karlbergs krigsakademi, men han underkändes i avgångsexamen och blev sedan faderns medhjälpare, vid dennes industriföretag i Norrköping. Fadern, Lars Magnus, ägde bland annat en av Sveriges äldsta industriella anläggningar, Norrköpings mässingsbruk eller Holmens bruk, som på 1600-talet tillhört Louis De Geer och Willem de Besche. Fadern hade utvidgat företaget betydligt, bland annat genom att anlägga ett pappersbruk. Sonen köpte en del av företaget redan på 1830-talet, och 1845 blev han ägare av hela bruket. Han hade en klar blick för brukets utomordentliga framtidsmöjligheter, men vågade inte ensam utsätta sig för vidlyftiga moderniseringar och nyanläggningar.

Henning Christian Trozelli, bildade 1854, tillsammans med några av Norrköpings främsta industri- och affärsmän, Holmens Bruks och Fabriks AB, ett bolag som sedan köpte hela anläggningen av Trozelli. Trozelli själv, som då bosatte sig på sin egendom Björnsnäs, vid Norrköping, var en av det nya bolagets största aktieägare och även en av direktörerna i företagets ledning.

Foto: turistnorrkoping, Holmentornet

Redan under sin livstid skänkte han vattenfallet vid Fiskeby, i Motala ström, till Norrköpings stad, för dess nyanlagda vattenledning. För att hedra sin fars minne, som avled 1852, donerade Trozelli, genom testamente under namnet ”Lars Magnus Trozellis fond”, större delen av sin betydande förmögenhet till Norrköpings stad. Avkastningen skulle av Norrköpings stadsfullmäktige, vart sjätte år användas ”till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser eller anläggningar inom Norrköpings stad och dess nuvarande eller blivande område”. Från Henning Trozellis donation har lämnats stora belopp, bland annat till stadens sjukhus, till bibliotek och andra bildningsanstalter, och inte minst till parkanläggningar.

Bild: Wikipeida, Björnsnäs, foto sign Jordgubbe

Björnsnäs slott var sedan 1848 i Trozelliska släktens ägo. Gården inköptes av Norrköpingsborgmästaren, lagmannen, Lars Magnus Trozelli, som sedan 1839 även innehaft Malmö säteri. Vid hans död 1852 ärvdes Björnsnäs av hans son, löjtnanten Janne H W Trozelli, som sedemera bytte bort gården till sin bror, brukspatronen Henning Trozelli. Malmö säteri ärvdes av sonen Philip Eric Trozelli, fader till nuvarande kammarherre Trozelli. När han dog år 1856, ärvde kammarherre Trozelli Malmö säteri. Han var då endast 5 veckor gammal. År 1877 tillföll Björnsnäs honom, såsom fideikomiss genom testamentarisk disposition av farbrodern Henning Trozelli. Han ägnade hela sitt liv åt skötseln av dessa två stora egendomar. Malmö gård (säteri) såldes av familjen Trozelli i slutet av 1970-talet, som på gårdens marker byggde Bravikens pappersbruk. Gården revs på 1980-talet av Holmens bruk.

Trozellis testamente

Ungefär 1/5 av Hovs socken, ägs sedan år 1878, av Norrköpings stad. Efter bruksägare Henning Trozellis död övergick egendomarna Klosterorlunda, Jarlbolund samt Annelund, tillsammans med en del av Skåningstorp, genom testamente, i stadens ägo. Bruksägare Trozelli hade inte under någon längre tid ägt dessa egendomar. Det verkar ha varit genom sin djupt rotade vänskap med J G Swartz på Hovgården, som han blivit intresserad av att placera en del av sin betydande förmögenhet där. Familjerna Swartz och Trozelli var nämligen mycket allierade med varandra, då Henning Trozellis far, lagmannen Lars Magnus Trozelli, ägare till Holmens pappersbruk i Norrköping, och snusfabrikören John Swartz hade stora gemensamma affärsförbindelser.

För att gynna sin hemstad och samtidigt hugfästa sin faders minne med sin till stor del ärvda förmögenhet, satte Henning Trozelli, som var ogift, året före sin död upp sitt testamente, ur vars 4 mom. punkt C anföres följande:

”Att till minne av min gode, älskade fader, f d Justitie Borgmästaren här i staden, lagmannen och Riddaren L M Trozelli, allt vad jag äger i fast och löst utöver det, varom jag här ovan förordnat, skall tillfalla Norrköpings stad för att utgöra en fond under benämning,  Lars Magnus Trozellis fond, vars avkastning skall användas på sätt härefter närmare bestämmes, till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser eller anläggningar inom Norrköpings stad.

Norrköping den 28 mars 1877. Henning Trozelli.”

Det kan anmärkas, att de donerade fastigheterna enligt testators föreskrift icke få försäljas, förbytas eller förpantas.

Foto: turistnorrkoping, Trozelligatan

Staden har förärat Trozellis minne med ett sjukhus, för bland annat tuberkulossjuka, som hette Trozellisjukhuset, numera nedlagt, i Louis De Geer konsert och kongress finns en mäss- och utställningshall med namnet Trozelligalleriet. Det finns även en gata uppkallad efter honom, Trozelligatan.

Foto: turistnorrkoping, Trozelligatan

Källor: Svenska män och kvinnor artikel, Östgötabygd, artikel, Trozellis testamente, artikel, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköpingsrummet

A.P/Ldm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s