Stjärnorps slott

 

 
 

Bild: Wikipedia

 

Stjärnorps slott uppfördes 1655-62 för fältmarskalken Robert Douglas och hans hustru Hedvig, född Mörner. Slottet och terrasserna ritades av Nicodemus Tessin d.ä. Av olika skäl, främst ekonomiska, kom inte de byggplaner som fanns att slutföras förrän efter Roberts död 1662.

Bild: Wikipedia, Robert Douglas

Robert Douglas var en av de många skottar som gick i svensk tjänst under Gustaf II Adolf. Från sitt elddop vid Lützen 1632, där han blev svårt skadad, blev han friherre, greve och marskalk. Hustru Hedvig överlevde honom i 40 år och skötte Stjärnorp med stor duglighet. Även i nästa generation styrde en kvinna, Beata Stenbock. Hon härskade på gården i 17 år, sedan maken Gustaf Douglas dött 1705 och deras son Wilhelm suttit fängslad i Ryssland 1709-22.

Bild: Wikipedia, Slaget vid Lützen

En vådeld förstörde alla byggnader den 12 maj 1789. Slottskapellet återställdes samma år för att sedan bli församlingskyrka 1810 när Stjärnorp blev en egen socken. Den lyder numera under Vreta Kloster. Familjen återställde senare flyglarna, men saknade medel att reparera slottet och sålde Stjärnorp 1806. Nuvarande byggnader har byggts om flera gånger utan att förändra grunddragen. Det var då, som nu, ytterst ovanligt att en egendom orkade med en ekonomisk påfrestning i den storleksordningen. Dessutom hade skogen inte något större värde på den tiden.

År 1876 återköpte Ludvig Douglas en del av egendomen, Ludvig och hans hustru Anna, född Ehrenswärd, gjorde mycket för Stjärnorp. Ludvig Douglas var bl a utrikesminister, riksmarskalk och landshövding i Östergötland. Efter en tid av gemensamt ägande blev deras son Archibald Douglas 1947 ensam ägare till Stjärnorp.

Bild: Wikipedia, Ludvig Douglas

Tillsammans med sin hustru Astri, född Henschen, och de tre sönerna vårdade han Stjärnorp fram till sin död 1960. Archibald Douglas var officer och slutade sin bana som generallöjtnant och arméchef 1944-48. Familjen Douglas äger alltjämt Stjärnorp. Egendomen är numera främst baserad på skogsbruk, något som bl a möjliggör vården av byggnader, ruinen och inte minst naturen på gården.

Bild: Wikipedia, Archibald Douglas

Stjärnorp har redan tidigt varit centrum i en rik legendflora av högst varierande slag. Man berättade om jättarna Skir och Bjur, som bekämpade varandra bittert. I den slutliga striden sårades båda dödligt och jätten Skir drunknade i Roxen när han skulle tvätta sina sår. Han förvandlades därefter till ett andeväsen som Stjärnorps fiskare.

Om byggherren Robert Douglas, vars svåruttalade skotska efternamn, förvrängdes av hans underlydande och han fick öknamnet ”Dunka Lasse”. Det berättas att han var en sträng men frikostig herre, som själv varje lördagseftermiddag kom med en halvspann penningar till avlöning åt dem som arbetade på bygget. Hans frikostighet yttrade sig bl a i att han lät arbetarna dricka så mycket öl de ville. En annan tradition berättar att det myckna ölet kom till användning vid framställandet av bruket till bygget.

Robert Douglas sägs stryka omkring i slottsparken för han finner ingen ro i sin grav.

I slottet fanns en målning på en vägg, föreställande en kvinna, som sades ha målats till minne av en tjänstepiga, som strypts av de spöken (rån) som understundom nattetid höll gästabud i slottet. Enligt en mera realistisk förklaring, dödades pigan av en svartsjuk älskare.

Bild: Wikipedia, Carl Gustaf af Leopold

Legenden om flickan som dödades av spökena återberättas av skalden C.G. af Leopold, som 1774-77 var informatör för hovmarskalken Vilhelm Otto Douglas barn.

Källa: Slott och herresäten av Åke Nisbeth, www.paranormal.nu, Wikipedia, http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=146

EN

Upp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s