Ljungs slott

Bild: Wikipedia

Tidig historia:

Den tidigare sätesgården i Ljung flyttades till Medevi brunn (där kallad Ljungbyggningen) från sin ursprungliga plats invid Ljungs kyrka. I början av 1600-talet var Ljung en obetydlig skattegård. Den köptes 1642 av friherre H Hamilton och blev då frälse (ett nordiskt begrepp med den medeltida betydelsen skattefriad, alltså frälst från skatt) och bebyggdes till säteri.

Bild: Wikipedia, Axel von Fersen d ä

1665 såldes det till friherre Lars Jespersson Kruus änka, Agneta Horn (1629-1672) som författade Agneta Horns lefverne. Säteriet övergick med hennes dotter Anna Kruus till friherre Claes Fleming, och såldes efter hans son greve H Flemings död 1730, till Hans von Fersen (1683-1736), greve till Ljung och friherre till Steninge.

Bild: Wikipedia, Axel von Fersen d y

Under Hans von Fersens tid, utökades godset med flera hemman och hans änka gjorde det till fideikomiss, för yngste sonen Axel von Fersen d.ä. 1747. Hans söner Axel von Fersen d.y. och Fabian Reinhold von Fersen, samt den senares bägge söner, var ägare till Ljung fram till 1839, då den grevliga Fersenska ätten inte längre hade några män kvar som kunde ärva slottet.

Ljung övergick då till släktens kvinnliga sida, spinnsidan, till greve K A Gyldenstolpe. Denne förskingrade de stora Fersenska fideikommisen och Ljung såldes betydligt förminskat, till kammarherren K von Mecklenburg (död 1890). Kammarherre von Mecklenburgs änka, Helena von Mecklenburg avyttrade 1906 godset till herrarna Elon Larsson och Fredrik Rosin. Deras ägartid blev dock ej lång. I augusti 1908 såldes Ljung till ett konsortium, bestående av godsägaren A Lindström, riksdagsmannen G. Andersson i Kolstad och brukspatronen O. Lundquist på Bona. Omedelbart efter detta köp övertogs huvudgården med utgårdarna Nybble, Släta postgård och Norrby av A. Lindström. De flesta utgårdar som förut hörde till Ljungs gods ägs numera (2009) av släkten Nordenhed.

Lite mera:

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i sten 1774 efter ritningar av hovintendenten Jean Eric Rehn. Byggherre var Axel von Fersen d.ä. Byggnaderna uppfördes under en tjugoårsperiod.

Bild: Wikipedia, Jean Eric Rehn

Stora delar av den ursprungliga inredningen från 1780-talet är bevarade av Ljungs slott och anses vara en av de viktigaste slottsbyggnationerna från den gustavianska epoken, och byggnadsminnesförklarades 1989.

Slottet är privatägt, men visas sommartid av Föreningen Ljung Slotts Bevarande.

Det spökar på Ljungs slott

Ca 2 mil utanför Linköping vid Ljungsbro ligger Ljungs slott som är ett välkänt märke i dessa trakter för de övernaturliga ting som observerats både i nutid och förr i världen. Ljungs slott har varit boplats för von Fersen och Piper släktet. Tiden har satt sina minnen i slottets väggar. En viss dag varje år kan man höra spädbarns skrik från källargolvet där det murades in på grund av att dess mor inte var gift och att det fagra barnets far tillhörde tjänstefolket. Nedanför slottet vid Ljungsjöns kant kan man se slottsfrun vandra dimmiga vårdagar. Hon var fru till Axel von Fersen som stenades till döds på Stockholms bakgator under en av så många oroliga tider i Svea rike. I slottet finns på andra våningen ett rum som djur vägrar att beträda och även människor säger sig känna en obehaglig känsla i just det rummet. Ett känt fenomen är mathissen som går genom slottets 3 markvåningar som av många ansedd leva sig eget liv. Många Andar rör sig på slottet, ett medium har besökt slottet och uppskattat antalet till 5 stycken. 4 som trivs med slottslivet och en som hatar det och ”allting” som beträder slottet. De 5 anses vara av som man säger den onda sorten.

Från mitten av 1800-talet levde på Ljungs slott en slottsfru som kallades Pintorpafrun. Hon är känd för att ha varit mycket elak mot sina underlydande. Hon ägde inte bara slottet utan även sockerbruket vars ruin finns på vägen mot Borensberg. Efter sin död fick hon ingen ro i sin grav, det sägs att hon rastlöst åker i sitt fyrspann i allén som förbinder sockerbruket och slottet. På kvällarna kan man höra vagnshjulen från hästvagnen som stannar vid stora porten på slottet, man hör även klatschen från en piska, ser Pintorpafrun gå upp i vagnen, åka runt rosenrondellen ut i allén mot sockerbruket.

Norr om Motala ström vid bron vid Ljung, finns en backe och en kurva som kallas Brudsvängen. Namnet har den fått efter en olycka, med ett brudpar och ett fyrspann. Paret var på väg till Ljungs kyrka för att vigas. Hästarna råkade i sken, vagnen välte varvid brudparet dödades. Sedan den dagen påstås det att man i kurvan kan möta vagnen med brudparet.

I rum nr 10 sitter en flicka och gråter för att hon har syndat, fast hon klarade sig. Det var så att hon hade fött ett barn fast hon inte var gift, hon dödade sitt barn och grävde ner det under diskbänken och sedan tror man att detta barn springer omkring i slottet. I källaren så finns det ett fotspår i cementen av ett barn. Om man har ett barn fast man inte är gift så kan man hamna på spinnhuset (fängelse) men hon klarade sig på grund av att ingen visste om att hon hade grävt ner det. Flickan tror man var en piga på slottet. I hörnet där hon ibland sitter och gråter är det iskallt.

Det spökar i Sverige läs mer: www.paranormal.nu 

Källa: Wikipedia

EN

Upp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s