BPA Bygg

BPA Bygg Norrköping har sitt ursprung hösten 1930, då Fackföreningarnas Byggnadsproduktion förening u p a registrerades. Dess målsättning var att ”utan enskilt vinstintresse”, skapa sysselsättning på marknaden.

Man hade redan 1929 inom Svenska träindustriarbetareförbundets avdelning 8 i Norrköping börjat diskutera möjligheterna att bilda ett kooperativt byggnadsföretag. Förslagsställare var Einar Nilsson, som senare blev direktör i Stiftelsen Hyresbostäder i Norrköping.

Det tog ytterligare tre år efter att föreningen bildats innan ”Produktion”, som föreningen allmänt kallades, kom igång på allvar med produktiv verksamhet.

Bild: HSB, Stockholmsvägen

Med Einar Nilsson som ordförande och Curt Lövgren som produktionschef träffades en överenskommelse med HSB i Norrköping om att på löpande räkning uppföra ett bostadshus i kvarteret Jakthunden 3 vid Stockholmsvägen. Det skulle bli 43 lägenheter och de skulle vara inflyttningsklara den 1 oktober 1934.

Byggnadsproduktion uppförde under åren 1934-1939 samtliga hus åt HSB. Man hade från början en arbetsstyrka på ett trettiotal man, men den uppgick vid vissa tillfällen under 1937-1938 till 250.

Företaget ägnade sig inte enbart åt byggnadsarbeten. Man inrättade specialavdelningar för måleri- VVS, plåt- och smidesarbeten, man hade också glasmästeri samt el-installationer.

Foto: turistnorrkoping, Konstmuseum

Under krigsåren var byggnadsverksamheten kraftigt nedskuren. Man påbörjade till exempel museibygget vid Kristinaplatsen, men på grund av brist på cement kunde inte museet invigas förrän i september 1946. Det skedde då med kunglig pompa och ståt.

Under 1942, när det var mycket oroligt ute i världen, ställde man i ordning omkring 100 skyddsrum. Man arbetade med detta i skift, något som var ovanligt inom byggbranschen. Under 1962-1964 byggdes Domus varuhus, det blev färdigt i god tid till utställningen NU64. Vid flera tillfällen hade man omkring 1400 anställda på företaget.

Foto: NT, Stolta stad, Ingvar Anehed, NU64

Under årens lopp har man uppfört många officiella byggnader, till exempel Konstmuseet, brandstationen och Folkets hus. Senare byggdes byggnader till Sjöfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen SMHI och Luftfartsverket, för att nämna några.

Foto: turistnorrkoping, Brandstationen

Såpkullens, Hagebys och Navestads bostadshus hör också till produktionen. VVS-avdelningen har deltagit i de flesta arbeten med fjärrvärmeledningar i staden.

Efter 32 års arbete avgick Curt Lövgren som chef för Byggnadsproduktionen. Han efterträddes av Olle Eklind, som ledde företaget till 1978, då han flyttade till kontoret i Stockholm. Eklinds efterträdare blev Ingemar Jonsson, som varit chef för Linköpingskontoret. 1984 blev Kurt Persson företagets chef, han hade tidigare varit chef för bygg- och anläggningsverksamheten.

Företaget har under årens lopp genomgått stora förändringar. Under andra hälften av 1960-talet ombildades företaget till ett aktiebolag och namnet ändrades till BPA Byggproduktion AB.

För att anpassa sig till de snabba förändringarna inom branschen under den senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet har ”det nya BPA” skapats.

Man gjorde sålunda en nödvändig kostnadsanpassning till en krympande byggmarknad. De anställda fick genom en nyemission möjligheten att bli delägare.

Bild: Wikipedia

Företaget fusionerades år 2000 med norska Bravida.

Källor: Texten till den här artikeln är ett fritt utdrag ur boken I Louis De Geers fotspår, Arne Malmberg, originalförfattare till artikeln: Gunnar Henriksson, Wikipedia

LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s