1600-tal

Norrköping kännetecknas under 1600-talet av industriell expansion, kraftig befolkningstillväxt, ökad handel och sjöfart.

Bild: Wikipedia, Johannisborg

I början av århundradet utsåg hertig Johan Norrköping till residensstad i hertigdömet Östergötland. Han lät upprätta en stadsplan för Saltängen med ett modernt, rätlinjigt gatusystem och påbörjade uppförandet av Johannisborgs slott.

Foto: turistnorrkoping, Louis De Geer, staty på Gamla torget

1627 anlände Louis de Geer till Norrköping. Han var en rik affärsman från Holland som kom att få stor betydelse för Norrköping och dess utveckling. Det som lockade honom hit var främst järnets goda kvalitet från bergslagen norr om staden, samt möjligheterna att göra goda vapenaffärer. Norrköping hade också en bra hamn varifrån man kunde exportera sina varor. De Geer startade och övertog en mängd industrier i olika branscher.

Till alla dessa industrier behövdes arbetskraft. Kunniga arbetare kallades in från utlandet, mest valloner och tyskar. Invandringen var stor, uppemot 20% av stadens invånare var utlänningar vid seklets mitt. Befolkningen ökade snabbt och uppgick till ca 6000.

Bild från http://www.so-rummet.se, 1600-talets mode

Norrköping hade blivit en industristad. Handeln och sjöfarten var livlig och många båtar gick till utländska hamnar. Textilindustrin började sakta att ta fart och hantverket ökade i snabb takt. Norrköping var i mitten av seklet, i storleksordningen, Sveriges andra stad.

Efter 1600-talets mitt följde en tillbakagång.

1654 avsade sig drottning Kristina den svenska kronan och flyttade till Rom. Hon fick dock behålla vissa underhållsområden bland annat Norrköping.

Norrköping drabbades av flera olyckor under 1600-talet. Staden hemsöktes inte mindre än tre gånger av svåra farsoter, med tusentals dödsoffer som följd. 1655 utbröt en förödande brand, som lade stora delar av staden i aska. Efter branden ändrades gatubilden i staden. Husen skulle byggas med skorsten och där började anläggas raka, stenlagda gator i kvadratiska kvarter.

Foto: turistnorrkoping, ur boken Norrköping brinner, Björn Helmfrid

Den stora branden medförde ett avbräck i Norrköpings utveckling. Befolkningen minskade och Norrköping miste sin plats som rikets andra stad. Näringslivet hämtade sig dock ganska snabbt, men dess struktur kom att ändras. Metallindustrin, som tidigare varit störst, gick tillbaka och under 1600-talets slut blev textilen den dominerande näringen i staden.

  • 1604 – Riksdag i Norrköping. Hertig Johan avsäger sig rätten till kronan. Norrköpingshus brinner ner.
  • 1613 – Norrköping blir residensstad i hertig Johans furstendöme Östergötland.
  • 1627 – Louis de Geer anländer till staden.
  • 1639 – Johannisborgs slott står klart.
  • 1654 – Drottning Kristina abdikerar och erhåller bland annat Norrköping som underhållsområde.
  • 1655 – Stora delar av staden brinner ner.
  • 1673 – Hedvigs kyrka (även kallad tyska kyrkan) står klar.

Foto: turistnorrkoping, karta 1640, Olof Hansson Örnehufvud

Källor: Faktablad till Norrköping under 600 år, 7 april-14 oktober 1984, Norrköpings stadsmuseum, Norrköpingsrummet, Norrköpings stadsbibliotek

AP/LDm

Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s